תודה מיכל ואייל

איילת יקרה,

תודה שליווית והדרכת את בתנו בתקופה משמעותית בחייה.

תודה על הנועם, החן ,העדינות והחברות.

מיכל ואייל.

תודה מיכל ואייל